Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Konference Vysokorychlostní tratě - realita budoucnosti hostila klíčové reprezentanty domácích i zahraničních organizací

Dne 29. února 2024 proběhla v Praze v rekonstruované Fantově budově na hlavním nádraží historicky první konference věnovaná pouze a výhradně vysokorychlostním tratím (VRT) v České republice. Byla to rychlá, ale přehledná jízda, na níž jsme hostili nejen špičky domácí i zahraniční „dopravní reprezentace“, a při které jsme neopomněli nic důležitého.

Akce se uskutečnila pod záštitou Asociace krajů ČR a Hospodářské komory ČR. Vystoupili na ní vrcholoví manažeři zahraničních organizací i klíčoví zástupci české politické reprezentace. Mezi více než 250 účastníky byli experti na dopravu, technologie, územní plánování, veřejné rozhodování, politiku i regionální rozvoj a také řada zástupců významných organizací a institucí ze zahraničí. Cílem setkání bylo podpořit diskusi o podobě VRT na všech úrovních, zvýšit informovanost o aktuální fázi příprav a urychlit tak proces výstavby vysokorychlostních tratí v ČR, což je i jedna z aktuálních priorit současné české vlády.

Konference měla svůj vrchol v brzkých odpoledních hodinách na Vládním panelu, před kterým svým úvodním slovem účastníky přivítali Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic a ministr dopravy Martin Kupka. Panelu se pak spolu s nimi zúčastnili za jednotlivá ministerstva Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj, Eduard Levý, náměstek ministra životního prostředí, Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství ministerstva průmyslu a obchodu a s nimi i prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. Poukázali na očekávané přínosy VRT z hlediska jejich resortů a prošli i téma očekávaných překážek. K zásadním slovům podpory projektu „rychlého Česka“ od ministra dopravy Martina Kupky se přidali v rámci debaty jasně všichni.

 

Panel Evropský rozměr VRT nám pak ukázal, že v tom nejedeme sami.

V jeho rámci jsme si vyslechli jak významného reprezentanta Evropské komise pana Heralda Ruijterse, zástupce generální ředitelky DG MOVE z Evropská komise, tak vedoucí představitele organizací zodpovědných za správu a výstavbu železnic po celé Evropě: Judith Engel, členku představenstva ÖBB-Infrastruktur; Ismaila Ertuga, zástupce pro udržitelnou mobilitu v Evropě z Deutsche Bahn; Dariushe Kowsara, ředitele pro evropské záležitosti ze SNCF a Zbygniewa Szafranskiho, člena správní rady z polského CPK. Společně sdíleli zkušenosti s budováním rychlé železnice i z prvních let vzájemné spolupráce. Od pana Ruijterese za Evropskou komisi i od všech dalších zazněla pak mimo jiné slova, která potvrdila jednoznačný zájem a připravenost nám pomoci při budování vysokorychlostních tratí v České republice, a to i v kontextu závazku výstavby celoevropské sítě rychlých spojení TEN-T.

Během panelu Financování VRT zahraniční hosté zdůraznili důležitost využití evropského fondu CEF i financování projektu pomocí soukromého sektoru formou PPP (Public Private Partnership). Zaznělo opět i jasné vyjádření podpory výstavby vysokorychlostních tratí u nás z úst výkonného ředitele CER Alberto Mazolly.
V části VRT a regiony jsme si pak profrčeli i to, jak velký vliv mohou mít vysokorychlostní tratě na celkový rozvoj různých oblastí. Podrobný seznam všech vystupujících v hlavní odpolední části naleznete zde.

Slavnostnímu odpolednímu programu předcházela dopolední část zaměřená na technické detaily a stav přípravy výstavby VRT. Ve čtyřech panelech jsme svižně projeli vše od územního plánování, přes techniku až po mezinárodní přesahy a plánovanou páteřní trasu Praha – Brno – Ostrava. Garantem každého panelu byl vždy jeden z náměstků Stavební správy vysokorychlostních tratí. V rámci prezentací i diskuse v panelech vystoupila celá řada spolupracujících odborníků, např. z IPR hl.m. Prahy, Archeologického ústavu AV ČR, nebo představitelů krajské samosprávy. Neméně přínosná pak byla i účast špičkových manažerů z francouzské SNCF, stejně jako těch ze společných přeshraničních úseků do Drážďan a Wroclavi. Podrobný seznam panelistů naleznete zde.

Proběhlo to rychle!
A stálo to za to.

Projeli jsme všechno důležité, nic nenechali stranou. Protože vysokorychlostní tratě nakonec pomůžou všem. Těm, co si radikálně zkrátí cestovní čas za prací i zábavou, těm, co díky odlehčení regionálních tratí budou moci na té své jezdit třeba tak často jako jiní jezdí ve městě tramvají, stejně jako těm, kterým se tím uvolní místo na silnicích. Nemluvě o tom, jak silný význam budou mít VRT pro život a růst ekonomiky v regionech.

Celá akce se vydařila nejen díky skvělým přednášejíciím a diskutujícím, ale i pozornému publiku. Účast byla hojná a stejně jako vysokorychlostní tratě česká i mezinárodní. Děkujeme všem, kteří se účastnili a nám tak pomohli udělat jeden z prvních kroků k tomu, aby se realita budoucnosti stala realitou současnosti.

A na závěr tu máme ještě něco pro vás, kteří jste se třeba nemohli konference osobně zúčastnit, nebo se jen chcete k něčemu vrátit: Prezentace a nahrávky jednotlivých panelů se již brzy objeví na tomto webu i na webu konference: www.konferencevrt.cz.

Files to download

Program konference.pdf (1.8 MB) pdf
Alberto Mazzola_Financování VRT.pdf (591.5 kB) pdf
Dariush Kowsar_Evropský rozměr VRT.pdf (1.3 MB) pdf
Henrik Saske_VRT a regiony.pdf (2.2 MB) pdf
Herald Ruijters_Evropský rozměr VRT.pdf (1.6 MB) pdf
Ismail Ertug_Evropský rozměr VRT.pdf (4.4 MB) pdf
Jan Rafaj_Financování VRT.pdf (907.0 kB) pdf
Jiří Merta_Technické zajímavosti.pdf (3.4 MB) pdf
Judith Engel_Evropský rozměr VRT.pdf (1.4 MB) pdf
Marek Pinkava_Praha-Brno-Ostrava.pdf (2.0 MB) pdf
Martin Švehlík_Územní plánování.pdf (1.0 MB) pdf
Miroslav Marada_VRT a regiony.pdf (1.0 MB) pdf
Pavel Hruška_Mezinárodní projekty fin.pdf (1.0 MB) pdf
Radek Podstawka_VRT a regiony.pdf (858.3 kB) pdf
Radek Čech_Evropský rozměr VRT.pdf (3.3 MB) pdf
Thomas Joindot_Financování VRT.pdf (542.5 kB) pdf
Tomáš Čoček_Financování VRT.pdf (728.4 kB) pdf