Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace:

Internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně nekterých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů z důvodu nedostatečně přístupného obsahu či výjimek uvedených níže.

Z důvodu nepřiměřené zátěže není přístupný níže uvedený obsah:

  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)
  • Obsah PDF dokumentů s traťovými jízdními řády není řazen a sémanticky značen (Pravidla 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy a 1.3.2 Srozumitelné pořadí)
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu)
  • Některé aplikace na webovém portále Správy železnic nejsou zcela přístupné
    Najdi spojStanicePoloha vlakůInteraktivní mapa Správy železnic


Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 30. 11. 2020. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda auditu přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací (SONS) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem ústředí:

SONS ČR, z. s.
Krakovská 1695/21
110 00 Praha 1

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail: pristupnost@spravazeleznic.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice EU č. 2016/2102 kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Soubory ke stažení

Osvědčení o přístupnosti SONS (229.4 kB) pdf
Osvědčení o přístupnosti SONS - mobilní aplikace (253.3 kB) pdf