Přejít k obsahu

Účelné využití technologie

Při hledání technických řešení se inspirujeme i v zahraničí. Od roku 2019 úzce spolupracujeme s francouzskými státními drahami SNCF. Zohledňujeme zkušenosti z více než 40letého provozu vysokorychlostních tratí a vlaků TGV ve Francii. VRT projektujeme na návrhovou rychlost až 350 km/h, na většině úseků se počítá s provozní rychlostí
320 km/h.
 

Trasování
Připravované vysokorychlostní tratě budou kopírovat
terén a povedou v zářezech, po mostech
nebo náspech i v tunelech. Při jejich návrhu
lze využít sklony tratě až 35 promile. Poloměr oblouků
bude zpravidla činit více než 7 km. Čím větší je oblouk,
tím větší je i možná maximální traťová rychlost.

Podoba trati
Vysokorychlostní vlaky pojedou po kolejích
s klasickou konstrukcí využívající kolejnic, upevňovadel,
pražců a štěrkového lože. Výhybky na vysokorychlostní
trati umožní jízdu do odbočky rychlostí 100 km/h,
160 km/h nebo 230 km/h. Koruna tělesa
vysokorychlostní tratě bude široká zhruba 11 metrů.

Napájení
Vysokorychlostní vlaky v ČR
na nových vysokorychlostních
tratích využijí pro svůj pohon
střídavý napájecí systém 25 kV, 50
Hz. Při tomto celosvětově osvědčeném systému
není třeba umísťovat napájecí
stanice blízko u sebe.

 

Pohyb lidí a zvířat
Na vysokorychlostních tratích
nebudou existovat úrovňové
přejezdy, ale pouze mimoúrovňová
křížení. Trať bude kompletně
oplocená a bude nadjíždět
či podjíždět silnice, jiné železnice,
cesty pro pěší nebo migrační
koridory divoké zvěře.

 

RAMS
VRT jsou projektovány
a provozovány odborníky,
kteří se na jejich přípravě
a provozu podílejí s využitím
managementu RAMS
(Reliability, Availibility,
Mantainability, Safety). Zkratka
vystihuje základní vlastnosti
VRT: spolehlivost, dostupnost,
udržitelnost a bezpečnost.    

Rozdíly jsou na první pohled malé

Vysokorychlostní tratě se od konvenčních na první pohled téměř neliší. Kolejnice se ukládají na betonové pražce. Mají bezstykové napojení, protože při rychlostech vyšších než 300 km/h se musí kola soupravy valit hladce. Bezpečnost je pro nás vždy na prvním místě, tratě jsou proto kompletně oplocené, nenajdeme na nich žádné přejezdy. Ty jsou nahrazeny podjezdy a přemostěním.