VRT Středohorský tunel

Pod Českým středohořím trať povede Středohorským tunelem o délce 17,4–18,6 km. Ta bude záviset na výsledku posouzení variantního trasovaní v procesu aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
VRT Středohorský tunel - schéma

Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Tunelová část bude realizována převážně dvojicí jednokolejných železničních tubusů.

VRT Středohorský tunel jednak navazuje na úsek Praha-Balabenka – sjezd Lovosice – sjezd Litoměřice (VRT Podřipsko), jednak je také napojena na trať 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem. Úsek končí vyústěním do terminálu Ústí nad Labem centrum, který je již součástí navazujícího úseku Krušnohorský tunel.

Zprovozněním úseků VRT Středohorský tunel a VRT Podřipsko dojde ke zkrácení cestovní doby expresních vlaků z Prahy do Ústí nad Labem ze současných 60 až 71 minut na necelou půlhodinu. Díky smíšenému provozu v tunelu bude možné převést část nákladní dopravy
ze stávající trati 072, vedené údolím Labe.

VRT Středohorský tunel - mapa