3. místo

Jihlava VRT

Návrh 21
Účastník:  Sdružení Pelčák a partner architekti + HBH Projekt + Link projekt
Autor: Petr Pelčák, Radovan Hrnčíř, Petr Damek
Spolupracující osoby: Ján Bachorík, Stanislav Brtáň, Monika Briestenská, Radek Brunecký, Daniel Gášek, Jakub Hanžl, Sylva Hejčová, Michal Hýl, Marek Kačenák, Roman Kadlík, Marián Kleiman, Petr Krajča, Yevhenii Krasnikov, Valerie Reiner, Vladimír Sitta, Jan Sochor, Richard Sukač, Štěpán Svoboda, Richard Svoboda, Jiří Španiller, Petr Uhrín, David Vahala
Architekt: Petr Pelčák
Projektant dopravních staveb: Marek Kačenák
Projektant mostních konstrukcí: Stanislav Brtáň

Anotace návrhu

Předností projektu je jeho jednoduchost. Ta kromě provozní a investiční úspornosti přináší intuitivní a snadnou orientaci, přehlednost, jednoznačné a krátké komunikační vazby, což spolu s velkorysým prostorem odbavovací haly zakládá komfort cestujících.

Ten je důležitým aspektem vysokorychlostní železnice také proto, že VRT mají převzít velký díl kapacit dopravy letecké a automobilové. Referencí komfortu terminálu VRT tedy je letištní terminál.
Architektura veliké a komplikované stavby multimodálního terminálu se měřítkem a lapidárností vztahuje ke krajině, kterou nutně proměňuje, a přitom s ní vede dialog. Tvoří ji půdorysně analogické trojúhelníkovité „kry“ tvarující topografii terminálu i jeho originální formu. (Krajinné měřítko i charakter terminálu mu také umožní obstát v sousedství obří továrny Bosch.)
Monolitický železobeton, tedy materialita, která formu terminálu zhmotňuje, z něj činí jednotný a působivý celek. Spolu s proudnicovým tvarováním „ker“ tak jasně artikulují jeho vztah ke krajině a stejně tak přináležitost k vysokorychlostní železnici, a zároveň cestujícím vytvářejí důstojné a příjemné prostředí.
Ohled, který návrh ve svém celku věnuje krajině, se totiž v blízkosti a detailu přesouvá k člověku. Ve vzdálenosti, kdy naše oko vnímá vnější i vnitřní povrchy odbavovací haly, zjistí, že jejich členění a struktura mají detail a lidské měřítko. Ty přinášejí dřevěná prkna jako horizontální šalování betonu stěn i jako podvěšený akustický strop haly. 
Lesy jako symbol Vysočiny vtiskují charakter jejímu hlavnímu dopravnímu terminálu, kde pro naše oči i hmat je dřevo vůdčím a vše procházejícím estetickým motivem.
Přírodní a krajinné motivy návrhu vytváří organický celek. Ale zároveň také organickou složku vysokorychlostní železniční dopravy, která v člověku i krajině vyrovnává její stránky technicistní.
Ohled ke krajině, člověku i budoucnosti přináší aplikace vyspělých principů zelenomodré infrastruktury a provozní i energetické udržitelnosti. Investiční úspornost vedla k náhradě estakády náspem a ke křížení dálnice místo (patrně) nejdelším evropským vysokorychlostním železničním mostem bez středové podpěry konvenčním třípolovým mostem běžného rozponu.

Soutěžní panely
Vizualizace návrhu 21 Vizualizace návrhu 21 Vizualizace návrhu 21 Vizualizace návrhu 21 Vizualizace návrhu 21 Vizualizace návrhu 21

Files to download

JihlavaVRT_Panel_21m.pdf (9.8 MB) pdf
JihlavaVRT_Text_21.pdf (7.5 MB) pdf