VRT Východní Čechy

Jde o součást výhledového spojení Prahy s polskou Vratislaví.
VRT Východní Čechy - schéma

V současné době je dopracována studie proveditelnosti a zapracovávají se připomínky z oponentního posudku a od Státního fondu dopravní infrastruktury. Následně bude dokumentace zaslána ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy. 

Bude se jednat o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečenou evropským zabezpečovacím systémem ETCS, kde se hradecká část napojí u Dobřenic do stávající trati Velký Osek – Choceň a pardubická část u Srnojed do stávajícího
I. tranzitního koridoru.

Jedná se o zhruba 70 km nové vysokorychlostní trati pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h.

VRT Východní Čechy - mapa