Rychlost přinese regionům práci

Vysokorychlostní železnice přinese i navýšení kapacity na regionálních tratích. Možnost dojíždět do zaměstnání jinam i nové příležitosti v krajích pomohou výrazně zvýšit atraktivitu regionů a změnit trend v jejich vylidňování.

Chceme vrátit život do regionů

Nové vysokorychlostní tratě zajistí novou kapacitu pro dálkovou dopravu, uvolní dnešní tratě, na kterých bude moci jezdit více regionálních
a nákladních vlaků. Vlaky jezdící po vysokorychlostních tratích budou současně zajíždět na dnešní tratě a společně s dalšími tak obslouží pohodlně a rychle více cestujících. Převedení části dopravy na vysokorychlostní tratě povede nejen ke zlepšení železniční dopravy obecně, ale i dopravy jako celku, včetně té silniční. 

K rozvoji lokální ekonomiky dojde zásluhou lepší dostupnosti. S ní se výrazně zvětší zájem o regiony ze strany investorů, firem i zaměstnanců. K možnosti snadno dojíždět do zaměstnání do jiných center se postupně vytvoří nové pracovní a podnikatelské příležitosti přímo v krajích. Mnohým odpadne nutnost stěhovat se za prací. Proto očekáváme příznivý trend, který půjde proti vylidňování určitých regionů, měst a venkova celkově. Ke zpomalení suburbanizace kolem velkých aglomerací může navíc přispět i možný přesun centrál firem mimo Prahu a další větší ekonomická centra. 
 

S výkonnější ekonomikou přijde i zvýšení životní úrovně obyvatel v regionu

Diagram

 

Dostupnost je základem konkurenceschopnosti

Rychlá železnice přinese větší dopravní dosažitelnost zaměstnání nebo vzdělání, nemluvě o cestách do zahraničí. Pomůže tím
i harmonickému rozvoji řady území, kde to až doposud nebylo dost dobře možné.


Podívejte se, kam se můžete v porovnání s ostatní dopravou dostat s VRT už za 30 minut
 

graf