Přejít k obsahu

Terminál Jihlava

Předmětem architektonické soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Jihlava VRT, který bude součástí vysokorychlostní tratě (VRT) spojující Prahu a Brno. Bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha – Brno, konvenční železnicí i městskou a meziměstskou dopravou a zároveň jako součást systému P+R pro dojíždějící cestující.

Připravovaný terminál s názvem Jihlava VRT bude sloužit obyvatelům Kraje Vysočina, zejména Jihlavy a přilehlých oblastí krajského města. Terminál nabídne rychlé železniční spojení pro pravidelné dojíždění do centra hlavního města a zároveň pohodlné spojení s Brnem, Ostravou, Drážďany, Vídní a mnoha dalšími městy u nás i v zahraničí. Umístění terminálu na okraji krajského města v těsné blízkosti dálnice nabídne i bezproblémové parkování a dobrou dostupnost.

Terminál by měl svým architektonickým i technickým řešením symbolizovat novou éru železniční dopravy a infrastruktury v České republice, která se po dostavbě VRT napojí na evropskou železniční síť.

Soutěž probíhlala od září 2023 do ledna 2024.

V soutěži bylo hodnoceno celkem 25 soutěžních návrhů. 5 soutěžních návrhů bylo odměněno, 3 soutěžní návrhy byly oceněny.

Děkujeme všem účastníkům architektonické soutěže za jejich návrhy.

Výstava soutěžních návrhů probíhá v termínu od 27. 3. 2024 do 17. 4. 2024 v DKO v Jihlavě.

Návrhy jsou zároveň k nahlédnutí zde: