Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Výzkumy projektu Nová mobilita ukazují, že vysokorychlostní doprava je vnímána jako priorita

Spolupráce s akademickou obcí přináší našim projektům potřebnou kritickou zpětnou vazbu i argumentační podporu. I proto je Správa železnic partnerem návazných aktivit projektu Nová mobilita realizovaných Institutem pro dopravní ekonomii, geografii a politiku.

Na nedávném semináři Vysokorychlostní tratě: Priorita a/nebo nová mobilita? prezentovali jeho zástupci výsledky tří studií z publikace Nová mobilita – Vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace. Jednalo se již o páté setkání vědeckovýzkumné platformy propojující dopravce, dopravní experty a zástupce dopravní infrastruktury s akademiky.

Na setkání, které zahájili ministr dopravy ČR Martin Kupka a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, se diskutující zabývali především otázkami souvisejícími s realizací vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice, a to konkrétně faktory, které ovlivní, zda si je cestující zvolí či nezvolí k přepravě. Příspěvky a následná diskuse ukázaly, jaké zásadní dopady na dopravní chování populace v České republice bude výstavba VRT mít. Potvrzuje se, že se tím radikálně zrychlí a zatraktivní cestování veřejnou dopravou pro velkou část populace a že takový projekt zásadně přispěje k rozvoji života a ekonomiky v řadě regionů.

Profesor Martin Kvizda z Ekonomicko-správní fakulty MU uvedl, že se VRT stane další alternativou uživatelů dopravy (automobil, autobus, vlak) a významně rozšíří potenciál vnitrostátní přepravy mezi metropolitními oblastmi, jejich zázemím i přilehlými regiony. „Nové tratě také navýší stávající kapacitu železniční sítě. A to vše dokáže implikovat širší národohospodářské efekty,” komentoval ve svém příspěvku docent Vilém Pařil z Ekonomicko-správní fakulty MU. V závěru programu docent Tomáš Nigrin z Fakulty sociálních věd UK na základě zahraničních příkladů dokumentoval, že realizace VRT bude zásadním impulsem pro českou ekonomiku a umožní napojení České republiky na zahraniční ekonomická centra. 

I proto od ministra Kupky na místě zaznělo, že nová vysokorychlostní mobilita je jednoznačně naší dlouhodobou prioritou.

Files to download

2024_Kvizda_prezentace.pdf (1.5 MB) pdf
2024_prezentace_Nigrin.pdf (359.2 kB) pdf
2024_prezentace_Paril.pdf (1.9 MB) pdf