Přejít k obsahu

Ovlivněte podobu nové vysokorychlostní trati

Díky mapovým portálům mohou lidé hodnotit návrhy nové trati a dávat připomínky k samotnému návrhu, jak by trať měla vypadat. Každý má možnost klást dotazy nebo dávat podněty přímo prostřednictvím portálu.

Co všechno mapové portály ukazují

Mapový portál GIS (geografický informační systém) prezentuje nejnovější technické návrhy vycházející z aktuálního stavu projektování
a projednání v daném regionu. Tím poskytuje konkrétnější pohled na plánované vysokorychlostní tratě (VRT). Umožňuje zobrazení různých typů mapových podkladů, například základní katastrální mapy či mapy zaměřené na hlukovou zátěž. S pomocí barevné legendy lze snadno identifikovat jednotlivé prvky infrastruktury, jako jsou silnice, mosty, tunely a další. Výhodou portálů je zobrazení, zda je vysokorychlostní trať navržena v zářezu, nebo na náspu. Součástí je i znázornění protihlukových stěn. Díky nim lze získat lepší představu o tom, jakým způsobem budou tratě zasazeny do existující krajiny.


Aktuální mapové portály pro VRT

 

Schéma GIS portál

 

Budoucnost mapových portálů

Postupně přidáváme další mapové portály tak, aby se občané mohli vyjádřit ke všem plánovaným úsekům VRT v České republice. Všichni tak budou mít snadný a přehledný přístup k informacím o trase, která je zajímá.