VRT Praha – Hradec Králové/Pardubice – Vratislav (RS 5)

Cesta mezi Prahou a krajskými městy Pardubice a Hradec Králové bude trvat okolo 30 minut. Tím se konkurenceschopně hlavní město propojí s východočeskými aglomeracemi, ve kterých žije dohromady
více než 200 000 obyvatel.
RS 5

Z Prahy se dostanete do polského hlavního města Varšavy za méně než 4 hodiny, do Vratislavi za hodinu a půl.

Hlavní směr na Polsko zajistí rychlou dopravu do turistických oblastí Krkonoš. Odbočná větev do Pardubic umožní převedení dálkové dopravy ze stávajícího koridoru na vysokorychlostní trať a zajistí zrychlení do Orlických hor. Zrychlíme tak dopravu mezi Olomoucí, Českou Třebovou, Ústím nad Orlicí a Prahou a zároveň zvýšíme kapacitu pro nákladní dopravu na tratích přes Kolín i Velký Osek. Odlehčíme a zjednodušíme
i dopravu do Ostravy.

Terminál Praha východ, který je využitelný také pro vlaky mezi Prahou a Brnem, zajistí možnost přestupu i ve směru na Brno a další hlavní města zemí Visegrádské skupiny (V4).

Tento směr se skládá z několika dílčích úseků, které mohou být realizovány v různém čase a postupně vylepšovat vlaková spojení:

  • První část této VRT se zprovozní zároveň s VRT vedoucí z Prahy na Brno, protože úsek Praha-Běchovice – Poříčany (VRT Polabí) je
    pro obě tratě společný.
  • Další úsek tvoří prodloužení do Hradce Králové s odbočením do Pardubic (VRT Východní Čechy), které společně s modernizací stávající železniční sítě zajistí i kvalitní mezinárodní propojení.
  • Stavba poslední části z Hradce Králové (Jaroměře) na hranice s Polskem (Podkrkonoší) umožní dosáhnout cílových cestovních dob.