VRT Podřipsko

Jde o součást úseku Praha – Drážďany, který propojí Českou republiku se západní Evropou.
VRT Podřipsko - schéma

Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS.

Úsek umožní zásadní zkrácení jízdních dob mezi Prahou hlavním nádražím a terminálem Roudnice nad Labem VRT (19 minut), respektive Lovosicemi a Litoměřicemi (do 32 minut). Jeho zprovoznění přinese již také zkrácení jízdních dob do Ústí nad Labem, respektive Drážďan o 28 minut.

Úsek je v rámci přípravy rozdělen na 2 stavby, a to Praha-Balabenka – sjezd Lovosice a sjezd Lovosice – sjezd Litoměřice.

Zahájení projekční přípravy stavby sjezd Lovosice – sjezd Litoměřice je podmíněno dokončením aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, která zakotví návrhový koridor stavby i napojení na existující trať 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem v území.

Terminál Roudnice nad Labem VRT

Součástí úseku se stane nový terminál osobní dopravy Roudnice nad Labem VRT, který bude sloužit jako přestupní uzel mezi vysokorychlostní železnicí a ostatními druhy veřejné a individuální dopravy v regionu s přímou vazbou na dálnici D8. Nabídne i velkokapacitní parkoviště.

VRT Podřipsko - mapa