Úsek Podkrkonoší

Úsek je součástí výhledového spojení Prahy s polskou Vratislaví.
VRT Podkrkonoší - schéma

V současné době je dopracována studie proveditelnosti a zapracovávají se připomínky z oponentního posudku a od Státního fondu dopravní infrastruktury. Následně bude dokumentace zaslána na Centrální komisi Ministerstva dopravy.
 

Součástí úseku bude napojení na běžnou železniční síť:

  • Severně od Hradce Králové ve směru na Polsko se počítá s modernizací stávající železniční trati a s výstavbou nových železničních tratí v úsecích Jaroměř – Trutnov a Trutnov – státní hranice. Součástí projektu je též výstavba přímého spojení z České Skalice do Náchoda.

VRT Podkrkonoší - mapa