Porota

Řádní členové poroty – závislí

Ing. Pavel Paidar
místopředseda poroty

odbor přípravy staveb (O6)
ředitel odboru
Správa železnic, státní organizace

Ing. Marek Pinkava

odbor přípravy VRT (O21)
vedoucí oddělení přípravy RS 1 a RS 2
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Poběrežský

starosta
Městys Nehvizdy 

Náhradníci poroty – závislí

Ing. arch. Pavel Andršt

odbor přípravy staveb (O6)
vedoucí oddělení schvalování staveb
Správa železnic, státní organizace

Ing. arch. Matyáš Hron

odbor přípravy VRT (O21)
oddělení procesní přípravy
Správa železnic, státní organizace

Vladimír Nekolný

radní
Městys Nehvizdy 

Řádní členové poroty – nezávislí

Ing. arch. Petr Štefek
předseda poroty
architekt
č. autorizace ČKA 03605
doc. Ing. arch. Antonín Novák

architekt
č. autorizace ČKA 01884 

Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D

architekt
č. autorizace ČKA 03146

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek 

architekt
č. autorizace ČKA 04117

Ing. arch. Anna Švarc 

architektka DPP pro metro
Dopravní podnik hl. m. Prahy

Ing. arch. Pavla Pannová  architektka
č. autorizace ČKA 02986

Náhradníci poroty – nezávislí

doc. Ing. arch. akad. arch.
Jiří Klokočka 

architekt
pedagog FA ČVUT, FUA TU Liberec

Ing. arch. David Hlouch 

architekt 
č. autorizace ČKA 04117

Poděkování poroty:

Porota děkuje zadavateli za uspořádání soutěže a vyjadřuje vděčnost za to, že zadavatel k vyhlášení této soutěže přistoupil. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že vybraný soutěžní návrh po své realizaci bude plnit řádně svou hlavní funkci – stane se důstojným pilotním terminálem na prvním vysokorychlostním úseku v ČR a zároveň urbanisticky vhodně dotvoří širší okolí.

Přizvaní odborníci

Mgr. Monika Kotasová

odbor přípravy VRT (O21)
vedoucí oddělení procesní přípravy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jan Janoušek

odbor přípravy VRT (O21)
oddělení přípravy RS 4 a RS 5
Správa železnic, státní organizace

Šárka Mrázek Krátká 

odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30)
oddělení bezpečnostních rizik
Správa železnic, státní organizace

Ing. Lenka Žemličková, Ph.D.  

odbor pozemních staveb (O23)
odd. metod. a plán. stavební obnovy pozemních staveb
Správa železnic, státní organizace

Stanislav Skořepa


starosta
obce Jirny

Alexandre Lemaitre 

specialista na řešení stanic vysokorychlostní železnice
DIRECTION DES GRANDS PROJETS
SNCF GARES & CONNEXIONS

Pomocné orgány poroty

Ing. arch. Mirek Vodák


sekretář soutěže
 

HAVEL & PARTNERS s.r.o.,
advokátní kancelář
Mgr. Kamila Kulhánková 


právník a administrátor soutěže
 

Ing. Jiří Velebil


přezkušovatel soutěžních návrhů
 

Ing. Jiří Merta  


přezkušovatel soutěžních návrhů