2. místo

Návrh 2
Účastník:  MS architekti s. r. o.
Autor: Michal Šourek, Pavel Hřebecký, Martina Krauz, Petr Fajkus, Jan Novotný, Kseniya Bahdanovich, Labbé Minte Juan Pablo
Spolupracující osoby: Gabriel Kirishchyan, Hubert Řehulka
Architekt: Michal Šourek
Projektant dopravních staveb: Hubert Řehulka
Projektant mostních konstrukcí: Gabriel Kirishchyan

Anotace návrhu

Terminál Jihlava VRT

Nejvýznamnější stanice mezi Prahou a Brnem, konkurence D1, Vysočina. Unikátní poloha navrženého terminálu na křížení jednotlivých druhů dopravy – vlak-bus-automobily vyjadřuje náš přístup pro řešení celého území, které zosobňuje Terminál Jihlava VRT. Náš návrh tohoto pravního propojení zhmotňujeme tvarováním samotného terminálu jako prstence obalující jednotlivé druhy dopravní obslužnosti. Důraz v návrhu klademe především na snadnou orientaci, ať už v samotné budově terminálu, tak i v jeho parteru. Jako optimální řešení se nám po pečlivém studiu lokality ukázalo navrhnout niveletu terminálu tak, aby umožňoval bezbariérový přístup do hlavní části budovy přímo z parkovišť a příjezdů hromadné a individuální dopravy, odkud dále vedou proudy jednotlivých cestujících ať už na vysokorychlostní trať tak na lokální železnici. Vše je navrženo tak, aby přestupy mezi jednotlivými druhy hromadné dopravy bylo možno absolvovat „suchou“ nohou. Návrh zastávek, parkovišť a cyklotras je navržen tak, aby nedocházelo ke křížení s pěšími komunikacemi. Pro návrh přemostění dálnice D1 jsme použili ocelový obloukový most se síťovanými závěsy mostovky na železobetonových pilířích. Náš návrh kombinuje elegantní vzhled s efektivním staticko-konstrukčním řešením.

Soutěžní panely
Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17

Files to download

JihlavaVRT_Panel_02m.pdf (10.5 MB) pdf
JihlavaVRT_Text_02.pdf (13.9 MB) pdf