1. místo

Vizualizace návrhu 17
Návrh 17
Účastník:  AREP-AREP ARCHITECTES-MONOM
Autor: Igor Hobza, Gaël Desveaux, Fabienne Couvert, Philippe Han, Jean-Luc Marin, Julien Dallot, Michal Bernart, Ondřej Hejda, Jitka Rumlová, Jakub Vašek
Spolupracující osoby:  
Architekt: Igor Hobza
Projektant dopravních staveb: Alistair Lenczner
Projektant mostních konstrukcí: Julien Dallot

Anotace návrhu

Lehká linka, která se třpytí ve slunci a sklouzává mezi stromy na okraji lesa, to je obraz, který bychom chtěli vetknout této nové stanici vysokorychlostní železnice u bran města Jihlavy. Organická forma architektury byla zvolena pro své střídmé a štíhlé zastřešení, které probíhá podél železniční estakády a vytváří příjemnou promenádu. Střešní line vytváří světlíky bazilikálního osvětlení, kterými navádí cestující přes odbavovací halu až k nástupištím vysokorychlostní trati a současně je v místech zastávek městské hromadné dopravy chrání před povětrnostními vlivy. Součástí nástupišť jsou čekárny, které jsou ve formě prosklených, sluncem zalitých galerií otevřených na všechny světové strany. Čekárny jsou vykonzolované nad lokální trať a shlíží do krajiny přes koruny stromů.

Přes svou výmluvnost zůstává navržená architektura střízlivou a hospodárnou

Naším záměrem bylo omezit množství užitých materiálů a budovaných konstrukcí. Většina prostor je situována pod těleso estakády, abychom využili nezbytnou železniční infrastrukturu i k dalšímu účelu. Promenáda je jediným prvkem připojeným k estakádě, lehkou linkou vedle masivní struktury. Bude vytvořena z prostorové dřevěné konstrukce kryté zinkovaným plechem, architektonické gesto spojené s přírodou.

Střídmé materiály z lokálních zdrojů

Pro střešní konstrukce ale i pro přístřešky na nástupištích bylo zvoleno dřevo. Linie střechy je tvořena samonosnou prostorovou dřevnou příhradovinou. Prvky této konstrukce z CLT panelů mohou být vyrobeny v místní továrně na zpracování lepeného dřeva nacházející se v bezprostřední blízkosti řešeného území. Na pochozích plochách je navržena žula a beton s kamenivem z lokálních lomů. V blízkosti se nachází dva vhodné lomy: Rácov a Mrákotín. Navrhujeme využití nejen kamene, ale také zbytků z těžby a opracování jako plniva do betonu. Tento přístup nás přibližuje k cyklickému užití surovin, který se svou environmentální stránkou rovněž dotýká námi navrhované stanice a jejího okolí.

Soutěžní panely
Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17 Vizualizace návrhu 17

Files to download

JihlavaVRT_Panel_17m.pdf (11.7 MB) pdf
JihlavaVRT_Text_17.pdf (17.7 MB) pdf