Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

VRT Moravská brána II: Technická řešení

Minimalizace dopadů na krajinu je při přípravě VRT jednou z našich priorit. Proto jsme se na VRT Moravská brána II snažili co nejvíc využít stávající dopravní stopu.

Více než 20 km VRT povede v souběhu s dálnicí D1, dalších 20 km pak podél stávající konvenční trati. VRT přináší i tu nejvyšší míru dopravní bezpečnosti. Veškerá dopravní křížení jsou bez přejezdů a probíhají vždy pouze mimoúrovňově.

Podívejte se, jak nad návrhem trati přemýšleli projektanti a další techničtí odborníci ze Správy železnic.