Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Starostové z Ústecka na exkurzi stavby Brennerského tunelu

Zástupci obcí se tak mohli přesvědčit na vlastní oči a uši, jak probíhá výstavba rychlých tratí v Rakousku, jak zasahuje do života lidí. Protože nejlepší je vždycky vlastní zkušenost.

Odbornou exkurzi k Brennerskému úpatnímu tunelu pro regionální politiky i odborníky ze Saska a České republiky zorganizovalo 13. až 16. května Nové železniční spojení Drážďany - Praha ESÚS (Evropské seskupení pro územní spolupráci) ve spolupráci s Rakouskými drahami a saským Ministerstvem pro hospodářství, práci a dopravu. Všichni pozvaní jsou zapojeni do projektu nové vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou.

Cílem exkurze bylo dozvědět se co nejvíce o stavbě přeshraničního tunelu a získané poznatky pak využít při projektu Krušnohorského tunelu mezi Německem a Českem. Návštěva u kolegů z Rakouských drah, kteří už se stavbou tunelu mají bohaté zkušenosti, a odborníků ze společnosti BBT-SE (Stavební společnost Brennerského úpatního tunelu) připravila české i německé hosty na nutnost projednávat všechny problémy včas, tedy ještě před schvalovacími procesy.

Starostové se velmi zajímali o zařízení staveniště, deponii rubaniny, možnost kompenzačních opatření, o následnou revitalizaci území i o bezpečnost provozu. Odborníky zase zaujaly bezpečnostní standardy u tunelových staveb, účinnost požární ochrany a systém, kterým by měl bránit nebezpečným situacím.

Nyní se všem budou lépe posuzovat informace o plánované vysokorychlostní trati a jejích přínosech i dočasných zátěžích v okolí stavby, protože si prošli něco obdobného v Rakousku.