Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Hledáme zhotovitele pro podrobný inženýrsko-geologický průzkum v úseku Moravská brána I

Inženýrsko-geologický průzkum je důležitou součástí přípravných a projekčních prací vysokorychlostních tratí, které zajistí nezbytné informace pro úspěšnou realizaci. Stavební správa vysokorychlostních tratí aktuálně vyhlásila výběrové řízení na provedení mimořádné etapy podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v úseku Moravské brány I, konkrétně od Prosenic až po Hranice na Moravě.

Cílem projektu je detailní průzkum a posouzení svahových nestabilit. Jeho rozsah zahrnuje široké spektrum činností, jako jsou vrtné práce, odběry vzorků, laboratorní analýzy, polní zkoušky, hydrogeologické a geologické studie. Celková délka průzkumných prací může dosáhnout až 34 měsíců, tedy téměř tří let.

Získání detailních informací z inženýrsko-geologického průzkumu umožňuje optimalizaci plánovaných stavebních opatření a prevenci před účinky nežádoucích geologických jevů. Pro liniové stavby představuje tento průzkum neocenitelný zdroj poznatků o geotechnických a strukturních vlastnostech horninového masívu, což přispívá k přesnému stanovení parametrů pro budoucí stavební práce.

Zároveň se v rámci projektu provede hydrogeologický průzkum, který ověří základní hydraulické parametry podzemních vod a jejich kvalitu a identifikuje mechanismus pohybu podzemních vod v území. Tato opatření mají za cíl minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí.