Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

21.05.2024
Ozvěny konference VRT: Financování výstavby
V současné době je projektování vysokorychlostních tratí hrazeno jak ze státního rozpočtu, tak s využitím evropského fondu CEF.
18.05.2024
Přijďte si prohlédnout návrh nového Terminálu Jihlava VRT na výstavu do OC Citypark Jihlava
Přesouváme vítězný návrh architektonicko-urbanistické soutěže na nový terminál vysokorychlostní železnice Jihlava VRT do OC Citypark Jihlava. Z celkového počtu 25 soutěžících zvítězil návrh francouzsko-českého sdružení AREP ARCHITECTES – MONOM, který vznikl pod vedením architekta Igora Hobzy. Výstavba tohoto významného dopravního uzlu má začít v roce 2029.
14.05.2024
Ozvěny konference VRT: Praha – Brno – Ostrava
Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava je páteřní železnicí, která spojí největší města a aglomerace v České republice.
13.05.2024
Spouštíme další mapový portál. Tentokrát pro úsek VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou
Správa železnic nově spustila mapový portál pro vysokorychlostní úsek Poříčany – Světlá nad Sázavou. Ten přehledně zobrazuje plánovanou trasu zasazenou do mapových podkladů. Návštěvníci portálu mohou pomocí jednoduchého systému klást dotazy či připomínky přímo k místům, která je zajímají. Odpovídat na ně budou odborníci ze Správy železnic.
07.05.2024
Ozvěny konference VRT: Mezinárodní projekty
Spolupracujeme na společných projektech při rozdílné legislativě, schvalovacích procesech a technických předpisech.
02.05.2024
Ozvěny konference VRT: Technické zajímavosti
Při hledání technických řešení se inspirujeme i v zahraničí. Od roku 2019 úzce spolupracujeme s francouzskou skupinou státních drah SNCF.
30.04.2024
Příští stanice budoucnost: Společná cesta studentů a Správy železnic
Fantova budova v minulém týdnu hostila nejen významné kapacity železničního oboru, ale také předzvěst budoucnosti, a to na konferenci Příští stanice budoucnost pořádanou Správou železnic pro studenty. V tento den se studenti stali klíčovými aktéry v diskusi o budoucnosti železniční dopravy v České republice.
25.04.2024
Ozvěny konference VRT: Územní plánování
Rychlá železnice je základem budoucí dopravní páteře a udržitelné dopravy v České republice.
24.04.2024
Pracovní skupiny na severu nezahálí
Dvě pracovní skupiny vzniklé v Ústí nad Labem na základě požadavku ministra dopravy zapracovaly do projektu nové vysokorychlostní trati připomínky města i okolních obcí a tím ho posunuly blíže k jeho konkrétní realizaci. Definitivní podobu úprav předloží pracovní skupiny ministrovi během června.
23.04.2024
Na ekonomiku při plánování vysokorychlostních tratí myslíme prioritně
Na konferenci Exploring the European High-Speed Rail Experience, která se konala v pátek 19.dubna v budově našeho generálního ředitelství, jsme diskutovali o postupu přípravy vysokorychlostních tratí a především o zahraničních zkušenostech s plánováním ekonomiky těchto projektů. Cílem bylo vyhnout se obdobným chybám v České republice.
19.04.2024
VRT Moravská brána II: Technická řešení
Minimalizace dopadů na krajinu je při přípravě VRT jednou z našich priorit. Proto jsme se na VRT Moravská brána II snažili co nejvíc využít stávající dopravní stopu.
18.04.2024
Další významný milník v přípravě VRT Moravská brána
VRT Moravská brána je jedním z prvních úseků vysokorychlostních tratí v České republice blížící se k dalšímu významnému milníku. Ministerstvo životního prostředí obdrželo zpracovanou dokumentaci EIA, kterou přezkoumá a následně dojde ke zveřejnění na úřední desce dotčených krajů.
16.04.2024
Prezentační den v Ústí n. Labem – Vysokorychlostní tratě pro celkovou udržitelnost
Požadavky na dopravu stále stoupají. Za jejím silným rozvojem v celosvětovém měřítku stojí urbanizace a globalizace. Do popředí se tak opět dostává železniční doprava, zvláště ta vysokorychlostní.
15.04.2024
Vysokorychlostní tratě budou mít vlastní centrum řízení provozu
Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na projektanta nové budovy centrálního dispečerského pracoviště (CDP) pro dálkové řízení provozu na vysokorychlostních tratích v Čechách. Vznikne v sousedství stávajícího objektu CDP na pražské Balabence. Předpokládaná hodnota zakázky je 39 822 660 korun.
12.04.2024
Zahajujeme jarní vlnu setkávání s veřejností
Se začátkem jara ožívá i náš dialog s veřejností, který je nepostradatelnou součástí přípravy výstavby vysokorychlostních tratí. Na jižní Moravě navážeme na podzimní sérii setkání a budeme pokračovat do Šakvic a Rakvic. Nově nás čeká řada představení projektů na Vysočině a ve středních Čechách. V Praze chystáme po úspěšných zimních setkáních se zainteresovanými subjekty a výstavě i veřejné komentované prohlídky budoucí trasy. Na trase budoucí VRT mezi Drážďany a Prahou se objevíme každý měsíc v jiném městě, využívat budeme i náš VRTmobil.
08.04.2024
Účastníci konference Vysokorychlostní tratě – realita budoucnosti položili desítky dotazů
Prostřednictvím historicky první konference věnované výhradně tématu vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice jsme na konci února představili projekt VRT odborné veřejnosti. Účastníci měli možnost ptát se prezentujících odborníků z ČR i zahraničí prostřednictvím aplikace Slido.
05.04.2024
VRT Moravská brána II: Hluk pod kontrolou
Hlavním rozdílem mezi konvenční železnicí a tou vysokorychlostní je zejména její rychlost. Na VRT Moravská brána II pofrčíme místy až 320 km/h. Mají se proto obyvatelé regionu s vyšší rychlostí obávat také většího hluku?
04.04.2024
Byli jsme součástí veletrhu Connecting Europe Days
Informační stánek projektu českých vysokorychlostních tratí nechyběl tento týden na veletrhu Connecting Europe Days v Bruselu. Svou prezentací jsme se připojili ke klíčovým hráčům na evropském poli v oblasti dopravních infrastrukturních projektů.
02.04.2024
Prezentační den Praha – Vysokorychlostní tratě v mapách
Příprava vysokorychlostních tratí běží na plné obrátky. V současném okamžiku je to jeden z nejkomplexnějších projektů, který se na území Česka připravuje. Mezi důležité součásti projektu nepatří pouze jeho technická příprava, ale zásadní roli hraje i schopnost efektivní komunikace s občany, při které se nejlépe osvědčilo využití mapových podkladů pro přenos co nejpřesnějších a srozumitelných informací.
30.03.2024
Hledáme zhotovitele pro podrobný inženýrsko-geologický průzkum v úseku Moravská brána I
Inženýrsko-geologický průzkum je důležitou součástí přípravných a projekčních prací vysokorychlostních tratí, které zajistí nezbytné informace pro úspěšnou realizaci. Stavební správa vysokorychlostních tratí aktuálně vyhlásila výběrové řízení na provedení mimořádné etapy podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v úseku Moravské brány I, konkrétně od Prosenic až po Hranice na Moravě.