Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Známe podobu jihlavského terminálu. Denně jím projdou tisíce cestujících

Do Brna za 36 minut, do Prahy za necelou hodinu, šest tisíc cestujících a až 118 vlaků denně. To jsou klíčové údaje nového terminálu vysokorychlostní tratě Jihlava, který už zná i svou finální podobu. V rámci otevřené architektonicko-urbanistické soutěže, jejíž výsledky v Jihlavě vyhlásila Správa železnic, mu ji dalo francouzsko-české sdružení AREP ARCHITECTES – MONOM. Stojí za ním architekt Igor Hobza, projektant dopravních staveb Alistair Lenczner a projektant mostních konstrukcí Julien Dallot. Mezi všemi 25 zúčastněnými návrhy dokázali porotu přesvědčit řešením, které nejenže bezezbytku naplnilo dopravní účel a podstatu projektu, ale také nejlépe začlenilo terminál do krajiny. To se týkalo nejen Zlatého potoka a okolních rybníků, ale také železniční estakády přes dálnici D1. Urbanistické a environmentální řešení návrhu doplňovala i ekonomická přiměřenost investičních nákladů.

Díky blízké poloze nového terminálu Jihlava VRT k samotnému krajskému městu i dálnici D1 lze předpokládat, že po dostavbě dojde k významnému rozvoji okolního území, který se odrazí v celém regionu. Projekt na pomezí Čech a Moravy bude významný nejen pro Vysočinu, ale i pro celou republiku. Rychlé spojení s velkými městy zlepší dostupnost pracovních příležitostí i vzdělávání a zároveň podpoří život v jednotlivých regionech. To přispěje ke změně vnímání vzdáleností, které dosud působily jako bariéra. Terminál Jihlava VRT bude sloužit jako přestupní uzel mezi vysokorychlostní tratí a hromadnou dopravou v Kraji Vysočina a zároveň jako místo pro přestup těch, kdo na vysokorychlostní vlak přijedou osobním autem.

Z dopravního hlediska porota vyzdvihla přehlednost všech přestupních vazeb v terminálu i řešení autobusového nádraží. Ocenila krátké trasy přestupu mezi jednotlivými druhy dopravy i kombinaci dlouhodobého a krátkodobého parkování – v první fázi výstavby pro 750 vozů, v případě potřeby po rozšíření až pro tři tisíce osobních vozů. Vítěz soutěže svůj návrh zpracoval jako minimalistickou ekologickou dominantu s nízkou energetickou stopou a s respektem k okolní krajině.

Veřejnost si bude všechny návrhy soutěže moci prohlédnout na výstavě v Domě kultury a odborů v Jihlavě od 27. března do 17. dubna 2024. Zahájení výstavby terminálu podle vítězného projektu se plánuje na rok 2029. Více o výstavě se dočtete zde.

Všechny vizualizace k vítěznému návrhu si můžete prohlédnout v naší galerii.