Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Vysokorychlostní tratě budou mít vlastní centrum řízení provozu

Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na projektanta nové budovy centrálního dispečerského pracoviště (CDP) pro dálkové řízení provozu na vysokorychlostních tratích v Čechách. Vznikne v sousedství stávajícího objektu CDP na pražské Balabence. Předpokládaná hodnota zakázky je 39 822 660 korun.

Vítěz výběrového řízení vypracuje mimo jiné studii nové budovy CDP VRT Praha, záměr projektu a následně dokumentace pro povolení záměru a pro provádění stavby. Zahájení stavebních prací se plánuje v roce 2027.

Pracoviště dálkového řízení provozu na vysokorychlostních tratích se bude nacházet stejně jako stávající budova CDP v tzv. trianglu na pražské Balabence. Součástí budovy budou kromě sálů pro obsluhu VRT také dispečerské sály pro konvenční železnici v oblasti Prahy. Samotné práce budou zahrnovat výstavbu nové budovy a na ni navazujících objektů a rozšíření stávajícího počtu parkovacích míst včetně možnosti dobíjení elektromobilů. Vznikne také nové energocentrum pro celý areál CDP Praha, které zajistí spolehlivé napájení i při mimořádných situacích.

Podobné centrum získají také vysokorychlostní tratě na Moravě. Pracoviště budou zároveň v případě potřeby schopná převzít kontrolu nad úseky VRT ve zbývající části republiky.