Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Příští stanice budoucnost: Společná cesta studentů a Správy železnic

Fantova budova v minulém týdnu hostila nejen významné kapacity železničního oboru, ale také předzvěst budoucnosti, a to na konferenci Příští stanice budoucnost pořádanou Správou železnic pro studenty. V tento den se studenti stali klíčovými aktéry v diskusi o budoucnosti železniční dopravy v České republice.

Úvodním slovem přivítali všechny přítomné generální ředitel Jiří Svoboda a personální ředitel Pavel Koucký. Oba zdůraznili význam role současných studentů technických oborů pro budoucí rozvoj železnic v ČR i EU. Dopoledne proběhlo několik přednášek na téma vysokorychlostní tratě a jejich projektování, kolegové ze Správy železnic pak studentům představili evropský zabezpečovací systém ETCS.

V odpoledním bloku se studenti zapojili do workshopů a diskusí ve skupinách. Cílem bylo nejen inspirativně přehodnotit pohled na železniční dopravu, ale také aktivně přispět k řešení současných problémů a budoucím inovacím. Studenti ukázali nejen hloubku svých znalostí, ale i schopnost kreativního myšlení při řešení problémů. Výsledné prezentace studentů jednoznačně potvrdily jejich nadání a zapálení pro železnici.

Zpestřením akce byla přítomnost a přednáška Lukáše Hejlíka, která vnesla do konference nové podněty a zkušenosti. Výsledkem povedené akce je souznění všech zúčastněných na tom, že vzájemná spolupráce je cestou vpřed. Studenti přinášejí nové myšlenky a energii, která nás obohacuje a pomáhá rozvíjet železniční dopravu. Budoucnost železnice je tak nejen cestou nových technologií, ale i partnerstvím a inspirací mezi generacemi.