Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Pracovní skupiny na severu nezahálí

Dvě pracovní skupiny vzniklé v Ústí nad Labem na základě požadavku ministra dopravy zapracovaly do projektu nové vysokorychlostní trati připomínky města i okolních obcí a tím ho posunuly blíže k jeho konkrétní realizaci. Definitivní podobu úprav předloží pracovní skupiny ministrovi během června.

Cílem pracovní skupiny „Traťový úsek Ústí n/L – Krušnohorský tunel je vyřešit připomínky obcí ležících od Ústí směrem na budoucí Krušnohorský tunel k navrženému trasování vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan a prověřit čtyři varianty umístění portálu zmíněného tunelu.  

Úkolem druhé pracovní skupiny „Architektonická soutěž Ústí nad Labem“ je pokusit se nalézt ideální průchod vysokorychlostní trati katastrem města Ústí nad Labem a připravit zadání architektonické soutěže na podobu terminálu VRT v krajském městě. Další diskuse se vedla i o rozsahu kolejí, které jsou nezbytné pro plnění všech očekávaných funkcí, možném umístění terminálu a přesném vedení trati tak, aby byl umožněn další rozvoj Ústí nad Labem. Na zatím posledním setkání skupiny Správa železnic představila variantu dvoupatrového nádraží.  

Ve skupinách jsou zastoupeny statutární město Ústí nad Labem, Ústecký kraj, zástupci dotčených obcí, ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, projektanti, geologové, architekti a případně další pozvaní odborníci.

Na severu Čech tým VRT rozhodně nezahálí a rychle se blíží ke kýženému finálnímu projektu vysokorychlostní trati, která změní podobu veřejné dopravy a významně pozvedne úroveň a rychlost železničního spojení s Německem.