Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Jednotný dokument sjednotí požadavky při přípravě výstavby VRT

V pondělí 17.6. proběhlo ve Fantově budově na pražském hlavním nádraží za naší účasti pracovní setkání pořádané Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) na téma Standardizace tunelů a přístup k protipožární ochraně na VRT. Šlo již o třetí workshop pod záštitou ARI, navazující na předchozí diskusi projekčních a stavebních firem nad aktuálním stavem VRT a nedávno proběhlým setkáním k tématu Mosty na vysokorychlostních tratích (VRT).

V nedávno zrekonstruované „Fantovce“ jsme se sešli s odborníky na požární ochranu a projektování tunelových staveb. Setkání se účastnili jak zástupci Správy železnic, tak Hasičského záchranného sboru ČR, přizvaných projekčních firem a další odborníci.

Náplní naší prezentace byl aktuální stav VRT, trasování a aktuální fáze přípravy a především tunelové objekty na VRT. Prošli jsme stavebně-konstrukční typy tunelů i aktuálně připravované tunely. Zásadními tématy byly bezpečnost na VRT, rizikové analýzy, základní přístupy ke zvýšení bezpečnosti a požární ochrana.

V následné diskusi jsme projednali klíčová témata v rámci standardizace tunelů a přístupu k protipožární ochraně na VRT a dohodli jsme se na vytvoření jednotného dokumentu, který sjednotí a doplní požadavky evropské i národní legislativy a stane se tak podkladem pro projekční firmy při přípravě jednotlivých staveb na budoucí síti VRT.