VRT Praha

Vysokorychlostní železnice v rámci pražského uzlu naváže na VRT Polabí, která zajistí napojení dalších úseků
z východní části Česka. Novostavba dvoukolejné trati mezi stanicemi Praha-Vršovice a Praha-Běchovice bude procházet složitým prostředím městské zástavby, projektanti tak kladou důraz na soulad nové železnice
s existujícími stavbami v území.
VRT Praha - schéma

Součástí projektu je také výstavba čtvrté koleje z Běchovic do Libně, která zajistí dostatečnou kapacitu tratě dnes velmi vytížené dálkovou
i příměstskou dopravou, a realizace tzv. Jahodnické spojky, která umožní bezproblémový průjezd pro nákladní vlaky uzlem Praha. V plánu je propojení do stanice Praha-Zahradní Město, které zajistí další kapacitu a zároveň výrazně zvýší spolehlivost provozu. VRT Praha tak posílí kapacitu pražského uzlu nejen pro vysokorychlostní tratě, ale i pro příměstské vlaky a nákladní dopravu. V rámci tohoto úseku vznikne také zázemí pro údržbu a odstav vysokorychlostních souprav ve Strašnicích.

VRT Praha - mapa

CO CHYSTÁME? KDY SE MŮŽETE ZAPOJIT?

  • Stojíme o dialog s vámi, občany i všemi zainteresovanými subjekty, protože hledáme řešení, které bude ku prospěchu všech.
  • Hledáme podněty, jak by mělo nové propojení a jeho okolí vypadat.
  • Nabízíme příležitosti k vašemu zapojení v různých fázích projektu.

 

Fáze přípravy Harmonogram Příležitosti k setkání
Zahajujeme projekční přípravu. Listopad 2023 Úvodní jednání se zainteresovanými subjekty.
Představujeme vysokorychlostní železnici, hledáme impulsy pro rozvoj území. Prosinec 2023
Leden 2024
Panelové diskuse s veřejností.Pocitová mapa.Výstava o VRT v Česku.
Diskutujeme o variantách zasazení VRT do krajiny. Únor 2024 Plánovací workshop se zainteresovanými subjekty.
Projektujeme vybranou variantu VRT, připravujeme širší územní koncept. Březen 2024
Duben 2024
Květen 2024
Konzultace projektového týmu se zainteresovanými subjekty.
Představujeme urbanistické návrhy šité na míru. Červen 2024 Panelová diskuse s veřejností.Plánovací procházky územím.
Finalizujeme technický návrh VRT a urbanistickou studii. Červenec 2024
Srpen 2024
Září 2024
Mapový portál k připomínkám veřejnosti.Výstava o projektu VRT Praha.