VRT Krušnohorský tunel

Krušnohorský tunel je nový úsek na trase Drážďany – Praha vedoucí z Heidenau do Ústí nad Labem.
VRT Krušnohorský tunel - schéma

Novostavba zahrnuje vybudování přeshraničního Krušnohorského tunelu o celkové délce nejméně 26 km, z čehož se zhruba 12 km nachází na českém území. Součástí je také nový terminál Ústí nad Labem centrum a rozšíření stávající trati 130 Děčín – Chomutov v úseku
Ústí nad Labem – Chabařovice.

Půjde o dvoukolejnou trať elektrizovanou střídavou napájecí soustavou a zabezpečenou systémem ETCS. Tunelová část povede převážně dvojicí jednokolejných tunelů.

V tomto úseku budou provozovány jak osobní, tak i nákladní vlaky, využívající zejména upravenou stávající trať až do oblasti Chabařovic. Smíšený provoz v Krušnohorském tunelu umožní převedení až 150 vlaků denně z údolí Labe a výrazně tím přispěje ke snížení hluku
na stávající trati.

Jízdní doba pro expresní vlaky z Ústí nad Labem do Drážďan se zkrátí na necelou půl hodinu.

Krušnohorský tunel je jako přeshraniční úsek VRT připravován společně s německým partnerem Správy železnic, společností DB Netz AG.

VRT Krušnohorský tunel - mapa