Přejít k obsahu

Zápisy ze setkání s veřejností

26.02.2024
Přestanov
Plány zástupců vysokorychlostních tratí si přišlo poslechnout celkem 35 místních občanů. Přestanovští se obávají především vzniku kontejnerového překladiště z nákladních vlaků na automobily, které plánuje soukromý investor v těsné blízkosti bývalé železniční stanice Chabařovice. Tato stavba však s výstavbou vysokorychlostní trati nesouvisí a odpovědět na otázky tak může jen zmíněný investor. Správa železnic má ale zákonnou povinnost připojit takové překladiště na železniční síť.
26.02.2024
Série jednání o vysokorychlostní trati na Přerovsku
Minulý týden proběhla série neveřejných jednání se zástupci měst a obcí v okrese Přerov ohledně nově plánované vysokorychlostní trati z Prosenic do Brodku u Přerova. Tato nová železnice, dlouhá přibližně 10 km, bude klíčová pro napojení Olomouce k síti vysokorychlostní železnice a je součástí Moravské brány I.
08.02.2024
Chabařovice
Setkání s občany Chabařovic se uskutečnilo 8. února, účastnilo se ho téměř sto občanů. Nejvíce se občané ptali na to, zda s počtem vlaků přijíždějících do Krušnohorského tunelu neporoste hluková zátěž v katastru Chabařovic a jak se na ní bude podílet uvažované překladiště soukromého investora. Vzhledem k tomu, že investorem je soukromá firma, zná Správa železnic pouze rámcový záměr, nijak se však na něm nepodílí.
29.01.2024
Petrovice
Setkání s občany Petrovic se uskutečnilo v pondělí 29. 1. 2024 v restauraci Radnice. Po krátkém shrnutím přínosů vysokorychlostních tratí (VRT) a aktuální situace přišel čas na otázky z publika.
25.01.2024
Dolní Počernice
25.1. 2024 – Ke konci měsíce ledna vyjeli zástupci Správy železnic z týmu VRT na veřejné setkání se zastupiteli a občany městské části Praha – Dolní Počernice, aby prezentovali aktuální stav příprav vysokorychlostní tratě v úseku VRT Praha.
08.01.2024
Ledce
Připravovaná vysokorychlostní trať, která bude součástí úseku VRT Jižní Morava, byla tématem veřejného setkání v obci Ledce.