Technicko-provozní studie

Zadána byla v roce 2015 a její zpracování probíhalo do roku 2017.

Technicko-provozní studie VRT je dokument, který poprvé komplexně pojal problematiku vysokorychlostní železnice. Cílem byla rešerše různých technických řešení vysokorychlostních tratí a koncepce jejich provozu napříč evropskými státy a následně návrh řešení vhodného pro Českou republiku.

Studie měla také analyzovat dopady navrhovaných technických řešení na stávající legislativu ČR, na normy ČSN, eventuálně další předpisy v oblasti železniční dopravy a v nutných případech navrhnout úpravy těchto standardů.

Zjištění a závěry studie byly využity jako podklad pro strategické rozhodnutí přebírat pro další projektování českých VRT francouzské vysokorychlostní know-how společnosti SNCF.

Studie přehledně shrnuje různé aspekty návrhu VRT a popisuje celou řadu na první pohled skrytých návazností. Základní přehled o obsahu studie i o jejích závěrech je popsán v prezentaci v galerii níže.

Kompletní technicko-provozní studie je ke stažení z našeho úložiště zde.

Files to download

TPS prezentace (26.0 MB) zip