VRT Haná

V úseku Brno – Přerov je připravována série staveb, díky kterým přibude druhá kolej a konvenční trať se celkově zmodernizuje na maximální rychlost vlaků 200 km/h. V tomto úseku se také zvažuje možnost výstavby vysokorychlostní trati (VRT Haná).
VRT Haná - schéma

Smyslem je zajistit případnou dodatečnou kapacitu v dlouhodobém horizontu. Nová trať může poskytnout více prostoru pro narůstající počet vlaků v okolí Brna na dnes modernizované trati a zároveň zajistit další zkrácení cestovních dob pro expresní spoje na páteřní trase Praha – Ostrava. Výrazně zkrátí cestovní doby na trase Brno – Olomouc, a to až na cca 30 minut.

 

Součástí VRT bude několik napojení na běžnou železniční síť:

  • Ve směru Olomouc z jihu i severu pro trvalý provoz dálkových spojů obsluhujících toto město i vlaků, které mezi Prahou a Olomoucí využijí stávající železniční koridor,
  • ve směru Nezamyslice pro nouzové využití v případě mimořádnosti a pro zajištění údržby trati.

VRT Haná - mapa