Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Starostové z Olomouckého kraje se seznámili s fungováním vysokorychlostních tratí ve Francii

Minulý týden se skupina starostů a dalších zástupců samosprávy z Olomouckého kraje vydala až do Francie, aby se zde přímo na místě seznámila s fungováním a přínosy vysokorychlostních tratí (VRT). Tento výjezd, organizovaný Olomouckým krajem, měl za cíl představit účastníkům francouzský model VRT zblízka a ukázat, v čem je České republice nejpodobnější.

Stanice a regionální rozvoj

První den programu byl zaměřen na téma „stanice a rozvoj“. V rámci něj se účastníci svezli vlakem TGV ze Štrasburku do Champagne-Ardenne TGV. Měli tak na vlastní oči možnost vidět, jak je trať zasazena do krajiny a jak samotná jízda probíhá. V cílové destinaci se delegace setkala s ředitelem terminálu Champagne-Ardenne TGV, který je provedl po moderním terminálu a vysvětlil jeho funkce a výstavbu. Následovala návštěva radnice v Remeši, kde se delegáti dozvěděli o fungování dopravní mobility v regionu, o plánech do budoucna a o přínosech VRT pro obyvatele regionu.

Životní prostředí

Druhý den pokračoval návštěvou obce Saint-Jean-Saverne, kde delegace navštívila bývalé informační centrum pro 2. fázi VRT Východ. Toto centrum nyní slouží jako radnice zdejší vesnice. Zde nás zástupci SNCF informovali o dopadech VRT na životní prostředí a zemědělství a o přijatých opatřeních pro minimalizaci negativních vlivů.

Odpoledne měli starostové příležitost prozkoumat trať z bezprostřední blízkosti u vjezdu do tunelu Saverne. Vyhlídka nad tunelem poskytovala bezprostřední pohled na trať i okolní krajinu. Delegace také navštívila a zblízka si prohlédla ekodukt, Wilwisheimský viadukt a Zornský viadukt, což jim přineslo cenné poznatky o hluku, záboru půdy a významu ekoduktů pro zvěř žijící v okolí trati.

Návštěva Francie poskytla starostům a zástupcům z Olomouckého kraje cenné zkušenosti a inspiraci. Viděli, jak může fungovat moderní doprava společně s přírodou na jednom místě a přinášet ekonomické i sociální přínosy regionům. S těmito poznatky se vrací domů. Francouzský příklad jim ukázal, že vysokorychlostní tratě mohou být více než jen koleje, pražce a trakční vedení – mohou být motorem regionálního rozvoje a ekologicky šetrným řešením pro dopravu.