Přejít k obsahu

Zápisy ze setkání s veřejností

Série jednání o vysokorychlostní trati na Přerovsku

Minulý týden proběhla série neveřejných jednání se zástupci měst a obcí v okrese Přerov ohledně nově plánované vysokorychlostní trati z Prosenic do Brodku u Přerova. Tato nová železnice, dlouhá přibližně 10 km, bude klíčová pro napojení Olomouce k síti vysokorychlostní železnice a je součástí Moravské brány I.

Zástupci SŽ přestavili návrh trasy v okolí obcí, zahrnující zohlednění krajinářských aspektů a řešení přeložek komunikací. Obce měly příležitost vyjádřit své připomínky a názory, které budou zohledněny v dalším vývoji projektu. Tato spolupráce je klíčová pro úspěšný postup při projektování. Děkujeme za konstruktivní připomínky a hladký průběh jednání, která proběhla v Rokytnici, Prosenicích, Přerově, Citově, Brodku u Přerova a Císařově.