Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Pokračujeme v otevřené komunikaci ohledně podoby VRT Praha

V úterý 5. 3. 2024 proběhl v prostorech zrekonstruované Fantovy budovy společný workshop, jehož smyslem bylo setkání subjektů dotčených přípravou projektu VRT Praha.

U kulatých stolů, které se věnovaly vždy jedné městské části, probíhala živá diskuze nad celkovým konceptem území, kterým bude vysokorychlostní trať procházet. Správa železnic do svých návrhů zahrnula podněty z „Pocitové mapy“ i předchozích konzultací se zapojenými subjekty.

Účastníci workshopu si tento formát participace pochvalovali. Na jednom místě umožnil všem zúčastněným probrat dopady z výstavby nové tratě i možnosti rozvoje, které projekt jednotlivým lokalitám přinese. Mezi pozvanými byli zástupci městských částí, magistrátu hl. m. Prahy nebo ministerstva dopravy, ale i místní spolky, ekologické organizace, soukromí investoři a nezávislí odborníci.

Správa železnic si z jednání odnáší několik úkolů, které jsou na konkrétních místech potřeba detailněji rozpracovat. Týká se to vedení tratě přes území MČ Praha-Dolní Měcholupy, řešení v oblasti hostivařské průmyslové zóny nebo konkrétní podobu odstavného nádraží ve Strašnicích. Na řadě dalších míst se však podařilo nalézt shodu na principech, jakým způsobem by nová VRT Praha měla přispět k rozvoji městských částí.

Je na místě poděkovat zúčastněným subjektům za konstruktivní přístup. Výsledky workshopu ukázaly směr, jakým dále v přípravě projektu VRT Praha pokračovat. SŽ se svými projektanty nyní bude zpracovávat detailnější část dokumentace. Komunikace se zainteresovanými stranami ale neustává. Budou řešeny konkrétní aspekty návrhu a na začátku léta dostane příležitost opět i veřejnost. V druhé polovině června by měly proběhnout procházky s komentovaným výkladem v území, které poskytnou místním obyvatelům lepší představu o vybraném konstrukčním řešení.