Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Otevřená výstava vysokorychlostních tratí – setkání s investory, projektanty a architekty

Nový rok přináší do Prahy výstavu o vysokorychlostních tratích (VRT), které jsou plánovány v České republice. Výstava bude k vidění od ledna 2024 a v hlavní roli bude zejména vysokorychlostní trať VRT Praha.

Vernisáž výstavy se uskuteční 9. ledna 2024 v 13 hodin na zastávce Praha-Zahradní Město a bude spojena s krátkou komentovanou prohlídkou a představením projektu VRT Praha. Výstava bude zahájena za účasti zástupců Správy železnic, projektantů stavby VRT Praha ze společnosti Mott MacDonald a architektů z ateliéru A8000, kteří mají na starosti urbanistický rozvoj území ovlivněného touto stavbou.

Hlavním účelem výstavy je seznámit širokou veřejnost s plánovanou sítí vysokorychlostních tratí v České republice, a zejména v Praze. Každý bude mít na vernisáži příležitost setkat se přímo se zástupci investora i zhotovitele projektu, prodiskutovat podobu budoucí tratě, a to přímo v místě, kudy bude VRT procházet. Součástí vernisáže bude i možnost asistovaného vyplnění pocitové mapy, do níž jsou zaznamenávány podněty veřejnosti k oblasti řešeného území.

Událost bude volně přístupná veřejnosti, všichni jsou na ni srdečně zváni. Výstava potrvá až do konce ledna 2024 na zastávce Praha-Zahradní Město, a poté se přesune na další místo v oblasti plánované vysokorychlostní tratě VRT Praha.