Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Mosty minimalizují dopad vysokorychlostní trati na krajinu

V České republice se podle studií proveditelnosti stanou vysokorychlostní tratě (VRT) a další modernizované tratě systému rychlých spojení dostupné pro minimálně 75 % obyvatel. Na nově vznikající síti VRT počítáme s uceleným souborem mostů, které zapadnou do krajiny a pomohou eliminovat rozdělování krajiny.

Součástí vysokorychlostních tratí jsou také mosty. V ČR plánujeme více než 700 kilometrů vysokorychlostních tratí a také počítáme s více než 700 železničních mostních konstrukcí. Asi dvě třetiny budou jednoduché propustky a betonové mosty s jedním otvorem, jejichž plánovanou standardizací dojde ke snížení nákladů na výstavbu i údržbu a zkrácení času, kdy bude okolní krajina zatížena výstavbou.

Mosty minimalizují dopad vysokorychlostní trati na krajinu

Tam, kde je to možné, kopíruje VRT trasu dálnice nebo železnice. Toto řešení s sebou přináší i nutnost křížení obou liniových staveb, často pod velmi malým úhlem.

Projektujeme s ohledem na životní prostředí i historické památky

Památkově chráněné mosty představují nezastupitelné kulturní a historické hodnoty, které odrážejí architektonické mistrovství a příběhy minulých let. Udržení a ctění těchto mostů je klíčové pro zachovaní kulturní identity a odkazu naši společnosti. Zároveň při snaze zajistit bezpečný provoz na těchto objektech stojíme před náročným projekčním úkolem. Tomuto problému byl vystaven i tým připravující část VRT Moravská brána v úseku mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě. V rámci tohoto úseku byla řešena nová estakáda v sousedství památkově chráněných Jezernických viaduktů a rekonstrukce památkově chráněného cihelného a kamenného hranického viaduktu.

Životní prostředí, prostupnost krajiny, biokoridory

Zejména v případech, kdy vysokorychlostní tratě procházejí přírodně významnými lokalitami, musíme pečlivě přemýšlet o jejich trasování.  Jako příklad za všechny uveďme evropsky významnou lokalitu Plačkův les.

Čerpáme ze zahraničních zkušeností

Mostní díla na vysokorychlostních tratích umožňují spojení tam, kde by to bez nich nebylo možné. Ty velké překonávají údolí, řeky, ale nepostradatelnou funkci mají i malá díla, ekodukty, které umožní překonat vysokorychlostní trať zvěři.

Pokud se chcete o vysokorychlostních tratích, mostech nebo třeba tunelech dozvědět více, podívejte se sem.