Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Jak probíhají veřejná setkání k projektu vysokorychlostní železnice?

V rámci našeho projektu vysokorychlostní tratě v České republice se pravidelně konají veřejná setkání, jejichž cílem je informovat občany o aktuálním stavu projektu, diskutovat případné změny a zohlednit místní požadavky. Tato setkání jsou součástí projektu tzv. „Dialog s veřejností“.

Veřejná setkání pořádáme, jakmile je projektová dokumentace rozpracovaná a trasa z velké části ukotvená. Jezdíme za obyvateli také tehdy, když dochází k důležitým změnám v projektu nebo když si to situace a potřeby místních vyžádají.

Za Správu železnic se setkání pravidelně účastní hlavní inženýr stavby (HIS) konkrétního projektu společně s náměstkem (nebo případně vedoucím oddělení veřejného prostoru) Stavební správy VRT. Přítomni jsou také manažeři projektu a další odborníci.

Na začátku setkání je občanům představen projekt obecně. Získají tak komplexní přehled o cílech projektu, jeho významu pro evropskou železniční síť a o přínosech vysokorychlostní železnice pro jejich region. Dále se dotkneme budoucích plánů a rozvoje trati.

Pro lepší představu o projektu přinášíme na setkání projektové dokumentace a vizualizace. K dispozici jsou také úsekové letáky s užitečnými informacemi, kontakty a – pokud je k dispozici - odkaz na veřejný mapový portál úseku, který si mohou odnést domů.

Na závěr setkání je vyhrazen prostor pro dotazy a diskuzi. Naši odborníci jsou připraveni odpovědět na všechny otázky, které z publika zazní, a poskytnout potřebné informace.

A kam se za vámi v nejbližší době chystáme? Podívejte se do našeho kalendáře akcí.

Z každého veřejného setkání tvoříme krátkou zprávu na naši webovou stránku, kde si můžete přečíst, co jsme v dané lokalitě řešili za témata.

Pokud byste se potřebovali na cokoliv zeptat, můžete nás kontaktovat na emailové adrese vrt@spravazeleznic.cz

Věříme, že tato setkání přispívají k lepšímu porozumění projektu a otevřené komunikaci mezi námi a občany. Těšíme se na vaši účast na našich setkáních!