Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Geologický průzkum pro VRT Moravská brána I – napojení Olomouc

V rámci příprav na výstavbu vysokorychlostních tratí v České republice začne projektová firma provádět geologický průzkum horninového podloží v okolí plánované vysokorychlostní trati Moravská brána I – napojení Olomouc (úsek Prosenice-Brodek u Přerova).

Pracovníci projekční firmy budou na území Přerovska navštěvovat pozemky a provádět nutné práce zahrnující průzkumné vrty do horninového podloží v období od července 2024 do konce prosince 2024.

Geologický průzkum proběhne v několika fázích. Nejprve se na základě předběžných podkladů určí, kde budou průzkumné vrty umístěny. Poté se kontaktují vlastníci pozemků ohledně přístupu na pozemky a dostanou informace o dalším postupu prací. Po ukončení průzkumu musí pracovníci projektové firmy uvést pozemek do původního stavu a pracovat s maximálním přihlédnutím k charakteru daného místa.

Výsledky geologického průzkumu jsou klíčové pro vypracování přesného technického návrhu vysokorychlostní trati, který bude minimalizovat negativní vliv na bezprostřední i vzdálenější okolí. Získané informace jsou nezbytné pro kvalitní návrh trati a maximalizaci bezpečnosti a efektivity její výstavby.

Tento průzkum nám poskytne cenné údaje o území, kterým trať povede, a přispěje k realizaci projektu s minimálním dopadem na životní prostředí.