Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Důležitou součástí letošních Rail Business Days v Ostravě byla prezentace VRT

Ředitel Stavební správy VRT, náměstci, hlavní inženýři stavby, technici i zástupci oddělení komunikace reprezentovali Správu železnic na veletrhu Rail Business Days, který se konal ve dnech 11. až 13. června v ostravském Trojhalí.

Letošní prezentace byla z velké části zaměřena na vysokorychlostní tratě. Zástupci stavební správy vysokorychlostních tratí s sebou přivezli mobilní informační centrum, které mělo samostatnou venkovní expozici. Návštěvníkům nabídli množství materiálů o různých aspektech stavby VRT včetně například hluku a ochrany životního prostředí. Kromě toho představili současný stav přípravy na různých úsecích plánované sítě VRT i na stánku Správy železnic v hale, který navštívilo i velké množství studentů, z nichž si asi 250 dokonce udělalo kvíz související s činností Správy železnic.

Největší atrakcí se stal právě VRTmobil, který slouží jako mobilní informační centrum. Na mapy úseků a vizualizace budoucích terminálů i budoucích vysokorychlostních tratí se do něj přišly podívat stovky lidí včetně rodin s dětmi. Zástupci SSVRT neúnavně vysvětlovali, kudy nová trať povede, kde se plánují tunely, kde nové zastávky a jak se taková trať vůbec projektuje. Drtivá většina návštěvníků plán výstavby VRT kvitovala s potěšením, protože od rychlé železnice očekávají usnadnění cest za prací, případně za rodinou či na dovolenou.

Mezi návštěvníky se objevilo i mnoho zájemců o železnici, ať už kvůli profesi nebo jako hobby, kteří už přišli dobře informovaní a chtěli si své znalosti spíše doplnit. Studenti se často zastavovali na stánku v hale, kde je kromě kvízu čekala i spousta informací o práci pro Správu železnic. Mohli se zde potkat jak se zástupci personálního oddělení této státní organizace, tak se studenty už spolupracujícími nebo s absolventy krátce po vysoké škole, kteří nastoupili ke Správě železnic.

Kromě informování veřejnosti a prezentací pro studenty se zástupci VRT zúčastnili také konference o železnici a mnoha bilaterálních jednání s různými českými i zahraničními partnery nebo rozhovorů s médii.