Přejít k obsahu

Zápisy ze setkání s veřejností

Chabařovice

Setkání s občany Chabařovic se uskutečnilo 8. února, účastnilo se ho téměř sto občanů. Nejvíce se občané ptali na to, zda s počtem vlaků přijíždějících do Krušnohorského tunelu neporoste hluková zátěž v katastru Chabařovic a jak se na ní bude podílet uvažované překladiště soukromého investora. Vzhledem k tomu, že investorem je soukromá firma, zná Správa železnic pouze rámcový záměr, nijak se však na něm nepodílí.
Vysokorychlostní trať mimo jiné uvolní přepravní kapacitu na stávající železnici mezi Děčínem a Ústím pro významné posílení regionální osobní přepravy. Už nyní dopravci a kraj jako zadavatel požadavků chtějí zkrátit intervaly mezi regionálními spoji, dnes to však možné není. Pokud jde o hlukovou zátěž, část zeminy, která se z tunelu odtěží, půjde na zemní valy, které mohou doplnit plánované protihlukové stěny.