Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Byli jsme součástí vydařené konference Železniční mosty a tunely 2024

Dne 30. ledna 2024 jsme se účastnili konference Železniční mosty a tunely, kterou organizovala společnost SUDOP Praha. Téma vysokorychlostní železnice v České republice na ní výrazně rezonovalo.

Stali jsme se aktivním účastníkem prezentující tři zajímavé příspěvky od našich odborníků. V dopoledním bloku věnovanému tunelům a mostům, vystoupili ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí, Jakub Bazgier a náměstek ředitele Jiří Merta. Oba účastníkům představili klíčové informace o plánovaném projektu a seznámili je i s aktuálním stavem přípravy vysokorychlostních tratí (VRT). Následně proběhly prezentace našich dalších odborníků, Jiřího Velebila, specializujícího se na tunely na VRT, a Jana Kubelky, zaměřeného na mostní objekty. V rámci těchto příspěvků byla zdůrazněna klíčová role mostů a tunelů v celém projektu. V plánu je postavit průměrně jeden most na každý kilometr VRT. Taktéž se předpokládá výstavba asi 30 tunelů v rámci celé sítě.

Velmi nás potěšil zájem účastníků, kteří navštívili náš stánek a položili nám řadu dotazů týkajících se organizace a harmonogramu vývoje projektu. Nejčastějšími dotazy byly plánovaný rok zahájení výstavby, začátek celého provozu VRT a vývoj českoněmecké spolupráce na Krušnohorském tunelu. Pro zájemce byly k dispozici informační materiály v podobě letáků a map, na kterých si mohli prohlédnout naplánované rozvržení úseků znázorňující, kudy vysokorychlostní trať povede.

Jsme rádi, že můžeme být součástí takových akcí, které nám poskytují nové poznatky a praktické zkušenosti. Vždyť bez mostů a tunelů by síť vysokorychlostní tratě nešla postavit.