Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Byli jsme součástí veletrhu Connecting Europe Days

Informační stánek projektu českých vysokorychlostních tratí nechyběl tento týden na veletrhu Connecting Europe Days v Bruselu. Svou prezentací jsme se připojili ke klíčovým hráčům na evropském poli v oblasti dopravních infrastrukturních projektů.

Dopravní projekty Evropy a jejich priority zde probírali ministři, politici, zástupci finančních institucí, dopravního i stavebního průmyslu
a samozřejmě pořadatelé z řad Evropské komise a souvisejících agentur. Tři dny nabídly dostatek prostoru prodiskutovat téma propojování transevropské dopravní sítě (TEN-T), jejíž jsme součástí, včetně možností financování jejího dalšího rozvoje.

Ministr dopravy Martin Kupka reprezentoval Českou republiku na zahajovacím ceremoniálu a navazujícím workshopu k rozvoji sítě TEN-T. Absolvoval také řadu setkání s partnery a investory z jiných zemí a účastnil se diskusí na téma budoucnost české dopravy a infrastruktury. Svou účastí tak podtrhl význam a angažovanost České republiky v rámci snahy o aktivní přístup k rozvoji evropské dopravní sítě, především té železniční.

Na stánku Správy železnic měli návštěvníci možnost setkat se s týmem přípravy výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice v čele s ředitelem Stavební správy VRT Jakubem Bazgierem a náměstkem generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmírem Nejezchlebem. Návštěvníci dostali příležitost prohlédnout si plánovanou síť vysokorychlostních tratí v ČR a diskutovat s odborníky o tématech, která je zajímají.

Kromě ministra dopravy Martina Kupky jsme na stánku v průběhu tří dnů přivítali další významné hosty, navštívili nás například eurokomisařka pro dopravu Adina Vălean, europoslanec Ondřej Kovařík či náměstek generální ředitelky DG MOVE Herald Ruijters, který v únoru podpořil projekt výstavby VRT v ČR i osobní účastí na konferenci Správy železnic Vysokorychlostní tratě – realita budoucnosti. Kromě toho se zde uskutečnila i setkání se zástupci intrastrukturních projektů, generálním ředitelem LTG Infra Vytisem Žalimasem,
a generálním ředitelem Rail Baltica Marko Kivilem. Na stánku se ve čtvrtek sešel i Alberto Mazolla, výkonný ředitel Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) s náměstkem Správy železnic pro ekonomiku Tomášem Čočkem a jednali spolu o podpoře CERu pro nové infrastrukturní projekty SŽ jako je Modernizovaná trať z Prahy do Kladna (PRaK) nebo VRT.