Přejít k obsahu

Zápisy ze setkání s veřejností

Přestanov

Plány zástupců vysokorychlostních tratí si přišlo poslechnout celkem 35 místních občanů. Přestanovští se obávají především vzniku kontejnerového překladiště z nákladních vlaků na automobily, které plánuje soukromý investor v těsné blízkosti bývalé železniční stanice Chabařovice. Tato stavba však s výstavbou vysokorychlostní trati nesouvisí a odpovědět na otázky tak může jen zmíněný investor. Správa železnic má ale zákonnou povinnost připojit takové překladiště na železniční síť.
Občany obce také zajímala technologie výstavby tunelu, zásobování stavebním materiálem, umístění portálu a hluk, který to přinese. Dalším hlavním tématem obav byla možná ztráta vody, protože její nedostatek je v obci problémem už dnes. SS VRT představila možná řešení, a to jak provizorní po dobu stavby, tak trvalá, která by obci zůstala i po ukončení výstavby.