Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

Moravská brána II: Lidé a obce jsou součástí příprav podoby nové trati

Přípravy tohoto úseku vysokorychlostních tratí (VRT) jsou již v plném proudu. Právě proto do nich cíleně vstupují i ti, kterých se stavba úseku bezprostředně týká. Obce a občané.

Občanům je VRT představována na sérii veřejných setkání. S vedením dotčených obcí probíhá úzká spolupráce dlouhodobě. Nutnost modernizace a urychlení dopravy chápe většina, společné jednání pak minimalizuje negativní dopady na co nejmenší.