Přejít k obsahu

Krátce, rychle, aktuálně

GIS portál pro úsek VRT Velká Bíteš – Brno

V rámci intenzivnější komunikace s veřejností spustila Správa železnic geografický informační systém (GIS) pro úsek Velká Bíteš – Brno, který přehledně ukazuje předpokládanou trasu vysokorychlostní trati zasazenou do mapových podkladů. Návštěvníci GIS portálu mohou pomocí jednoduchého systému klást dotazy či připomínky přímo k místům, která je zajímají. Následné odpovědi budou do portálu zasílat přímo odborníci ze Správy železnic.

GIS portál pro úsek VRT Vysočina fáze I je veřejnosti přístupný od začátku letošního roku. Zájemci najdou odkaz na webových stránkách Správy železnic v sekci úseku VRT Vysočina fáze I. Portál nabízí uživatelům zobrazení různých typů podkladových map – například základní, katastrální nebo hlukovou. Díky tomu budou lidé schopni rozlišovat prvky, jako jsou silnice, mosty, tunely a další. Mapové podklady rovněž ukážou, zda je plánovaná trať situována v zářezu, nebo na náspu.

Přímý odkaz na GIS portál najdete zde.

Webové stránky Správy železnic již poskytují online přístup ke GIS portálům pro úseky VRT Jižní Morava, VRT Moravská brána I, VRT Moravská brána II a VRT Polabí. Postupně vzniknou pro všechny plánované úseky vysokorychlostních tratí.