Sjezd Olomouc/Moravská brána 0

Další úsek vysokorychlostní trati mezi Brodkem u Přerova a Prosenicemi představuje nové železniční spojení mezi Olomoucí a Ostravou, jejímž hlavním cílem je připojení Olomouce k vysokorychlostní trati. Tato novostavba bude sloužit výhradně pro osobní dopravu a výrazně zvýší kvalitu dopravního spojení v oblasti Moravské metropole. Vedle pozitivních dopadů na osobní dopravu se také očekává zlepšení podmínek pro dopravu nákladní, která využije nově vytvořenou kapacitu na současné trati.

Trať naváže na již projektovanou VRT Moravská brána I mezi Prosenicemi a Hranicemi na Přerovsku a Moravskou bránu II. Spojení z Ostravy do Olomouce je projektováno v kontextu celého úseku Moravská brána. Prodloužení z Prosenic do Brodku u Přerova vychází ze schválené studie proveditelnosti řešící spojení z Brna do Ostravy z roku 2021. Olomouci přinese vybudování tohoto propojení s plánovanou trasou VRT řadu benefitů v podobě zkrácení jízdních dob mezi jednotlivými městy nebo rozvoje bydlení. Projekt zahrnuje také řešení napojení VRT do stanic Brodek u Přerova a Prosenice. Ty projdou nezbytnými úpravami.